Språkmerking

Skrevet av: Morten Tollefsen

Dokumenter skal merkes med riktig språk. Språkkoder brukes av skjermlesere og annen hjelpeteknologi for å velge en passende talesyntese, og det kan være helt nødvendig for å få lest teksten på en forståelig måte. Merking av språk er også nyttig for søkemotoroptimalisering, oversettelse, typografi med mer.

I tillegg til at dokumenter skal merkes med riktig språk skal du også merke tekst (for eksempel sitater) som avviker fra hovedspråket.

I WCAG er språkmerking delt i to suksesskriterier:

Hvis du vil teste hvordan tekst leses med ulike språkkoder kan du prøve Sidespråk-demoen.

Merking av språk i word

I Microsoft Word ser du nok ganske greit om språket er riktig pga. stavekontrollen. Slik velges språk:

  1. Velg Se gjennom > Språk > Angi korrekturspråk (Alt+o 8 u)
  2. Velg språk og deretter OK

Koding av språk på nettsider

I HTML brukes lang-attributtet for å angi språk.

Sidespråk: <html lang="no">

lang-attributtet kan settes på de fleste html-tag'er når du skal angi språk på deler av teksten, for eksempel:
<li lang="en"><a href="https://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp">HTML Language Code Reference</a></li>

Test at språket er riktig

  1. Åpne dev-tools (F12)
  2. Velg Elements-fanen
  3. Sjekk om html-tag’en har et lang-attributt og at språkkoden er riktig. Gjør det samme for aktuelle deler av siden som har et annet språk enn hovedspråket på siden.
Devtools med elements-fanen og lang-attributt

Sjekk sidespråk (hvis du synes html-kode er vanskelig)

Lenker