WCAG suksesskriterier kort fortalt

Skrevet av: Morten Tollefsen

Tilsynet for universell utforming av ikt har laget en løsning der offentlige virksomheter skal fylle ut tilgjengelighetserklæringer. I løsningen har tilsynet laget en kort forklaring av hvert suksesskriterium i WCAG. Disse beskrivelsene er selvsagt ikke gode nok for å forklare detaljene i hva du må teste, men det er veldig fint for å få en rask påminnelse om hva et suksesskriterium er! Jeg har tatt meg friheten til å samle forklaringene i en tabell. Har du forslag til forbedringer er det supert hvis du bruker tilbakemeldingsfunksjonen (utvid Dokumentdetaljer nederst på siden).

Om tilgjengelighetserklæringer

I Norge er det pålagt for alle offentlige virksomheter å utarbeide og publisere en tilgjengelighetserklæring. Dette kravet følger av EUs webdirektiv (EU) 2016/2102, som er implementert i norsk lov gjennom forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Tilgjengelighetserklæringen skal informere om i hvilken grad virksomhetens nettløsninger oppfyller lovkravene om universell utforming, samt planer for å rette opp eventuelle mangler.

Kravet omfatter blant annet statlige og kommunale etater, fylkeskommuner, og offentligrettslige organer. Det inkluderer også utdanningsinstitusjoner og noen private virksomheter som utfører tjenester for offentlig sektor eller som mottar offentlig finansiering. Formålet med erklæringen er å øke bevisstheten om universell utforming og tilgjengelighet, samt å bidra til at flere nettsider og mobile applikasjoner blir tilgjengelige for alle brukere, uavhengig av funksjonsevne. Erklæringen skal oppdateres årlig for å reflektere gjeldende status for nettløsningens tilgjengelighet og for å vise til tiltak som er gjort eller planlegges for å forbedre tilgjengeligheten.

Kriterie Kort fortalt
1.1.1 Ikke-tekstlig innhold (Nivå A) Gi brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst.
1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A) Gi brukeren et alternativ når innholdet presenteres kun som video eller lyd.
1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A) Tilby teksting av forhåndsinnspilt video med lyd.
1.2.3 Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt)
1.2.4 Teksting (direkte)
1.2.5 Synstolking forhåndsinnspilt, Nivå A) Tilby synstolking til alle videoer som ikke er direktesendinger.
1.3.1 Informasjon og relasjoner (Nivå A) Ting skal være kodet som det det ser ut som.
1.3.2 Meningsbærende rekkefølge (Nivå A) Presenter innhold i en meningsfull rekkefølge.
1.3.3 Sensoriske egenskaper (Nivå A) Instruksjoner må ikke utelukkende være avhengige av form, størrelse, visuell plassering, orientering, eller lyd for å kunne bli forstått.
1.3.4 Visningsretning (Nivå AA) Brukeren må få velge om innholdet skal vises i liggende eller stående retning.
1.3.5 Identifiser formål med inndata (Nivå AA) Skjemaelementer er kodet med inndataformål.
1.4.1 Bruk av farge (Nivå A) Ikke bruk presentasjon som bygger utelukkende på farge.
1.4.2 Styring av lyd (Nivå A) Gi brukeren mulighet til å stoppe eller pause lyd som starter automatisk.
1.4.3 Kontrast(minimum, Nivå AA) Kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen er minst 4,5:1.
1.4.4 Endring av tekststørrelse (Nivå AA) Tekst kan bli endret til 200 % størrelse uten tap av innhold eller funksjon.
1.4.5 Bilder av tekst (Nivå AA) Bruk tekst i stedet for bilder av tekst.
1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow. Nivå AA) Innhold skal kunne endres til 400 % størrelse uten tap av informasjon eller funksjonalitet.
1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold (Nivå AA) Ikke-tekstlig innhold skal ha et kontrastforhold på minst 3:1 mot farge(r) som ligger ved siden av.
1.4.12 Tekstavstand (Nivå AA) Tekstavstanden skal kunne overstyres for å gjøre teksten lettere å lese.
1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus (Nivå AA) Brukeren skal ha mer kontroll over innholdet på nettsiden som får fokus med musepeker eller tastatur.
2.1.1 Tastatur (Nivå A) All funksjonalitet skal kunne brukes kun ved hjelp av tastatur.
2.1.2 Ingen tastaturfelle (Nivå A) Unngå tastaturfeller.
2.1.4 Hurtigtaster som består av ett tegn (Nivå A) Brukeren skal enkelt kunne slå av hurtigtaster som består av ett tegn.
2.2.1 Justerbar hastighet (Nivå A) Tidsbegrensninger skal kunne justeres av brukeren.
2.2.2 Pause, stopp, skjul (Nivå A) Gi brukeren mulighet til å stoppe, pause eller skjule innhold som automatisk endrer seg.
2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt (Nivå A) Innhold skal ikke blinke mer enn tre ganger per sekund.
2.4.1 Hoppe over blokker (Nivå A) Gi brukeren mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet.
2.4.2 Sidetitler (Nivå A) Bruk nyttige og tydelige sidetitler.
2.4.3 Fokusrekkefølge (Nivå A) Presenter innholdet i en logisk rekkefølge.
2.4.4 Formål med lenke (i kontekst, Nivå A) Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.
2.4.5 Flere måter (Nivå AA) Tilby brukeren flere måter å navigere på.
2.4.6 Overskrifter og ledetekster (Nivå AA) Sørg for at ledetekster og overskrifter er beskrivende.
2.4.7 Synlig fokus (Nivå AA) Sørg for at alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.
2.5.1 Pekerbevegelser (Nivå A) Innhold på nettsiden skal kunne brukes med enkel pekerinput.
2.5.2 Pekeravbrytelse (Nivå A) Uheldige og feilaktige input via mus eller berøringsskjerm skal lettere kunne forhindres.
2.5.3 Ledetekst i navn (Nivå A) Brukere som bruker visuelle ledetekster skal også kunne bruke kodede ledetekster.
2.5.4 Bevegelsesaktivering (Nivå A) Funksjonalitet som kan betjenes med å bevege enheten eller ved brukerbevegelse, skal også kunne betjenes med brukergrensesnittkomponenter.
3.1.1 Språk på siden (Nivå A) Sørg for at språket til innholdet på alle nettsider er angitt i koden.
3.1.2 Språk på deler av innhold (Nivå AA) Sørg for at alle deler av innholdet som er på et annet språk enn resten av siden er markert i koden.
3.2.1 Fokus (Nivå A) Når en komponent kommer i fokus medfører dette ikke automatisk betydelige endringer i siden.
3.2.2 Inndata (Nivå A) Endring av verdien til et skjemafelt medfører ikke automatisk betydelige endringer i siden.
3.2.3 Konsekvent navigering (Nivå AA) Navigasjonslinker som gjentas på flere sider skal ha en konsekvent rekkefølge.
3.2.4 Konsekvent identifikasjon (Nivå AA) Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider er utformet likt.
3.3.1 Identifikasjon av feil (Nivå A) For feil som oppdages automatisk må du vise hvor feilen har oppstått og gi en tekstbeskrivelse av feilen.
3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner (Nivå A) Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.
3.3.3 Forslag ved feil (Nivå AA) Dersom feil blir oppdaget automatisk, gi brukeren et forslag til hvordan feilen kan rettes.
3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil, Nivå AA) For sider som medfører juridiske forpliktelser må det være mulig å kunne angre, kontrollere eller bekrefte dataene som sendes inn.
4.1.1 Parsing (oppdeling, Nivå A) Alle sider skal være uten store kodefeil.
4.1.2 Navn, rolle, verdi (Nivå A) Alle komponenter har navn og rolle bestemt i koden.
4.1.3 Statusbeskjeder (Nivå AA) Brukeren skal få statusbeskjeder om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring.