HTML inert-attributt

Hvis du krysser av for inert skal du ikke kunne aktivere lenken til Aksel og knappen nedenfor. Innholdet skal skjules for skjermlesere. VoiceOver iOS/Mac og Safari har litt trøbbel med å vise/skjule innholdet hvis du sveiper (eller piler) til forrige/neste når attributtet settes dynamisk (som nedenfor). Tar du på skjermen i stedet for å sveipe fungerer det. På Mac må du gå litt fram/tilbake før innholdet er riktig oppdatert. VoiceOver fungerer fint med Chrome.

Du kan ikke bruke inert=true/false. Skjermlesere vil skjule innhold merket med inert så snart attributtet eksisterer. Sjekk evt. koden nedenfor.

Kode (toggle inert)

function toggleInert() {
  const testDiv = document.getElementById('testDiv');
  const checkbox = document.getElementById('inertCheckbox');
  if (checkbox.checked) {
    testDiv.setAttribute('inert', '');
  } else {
    testDiv.removeAttribute('inert');
  }
}

Innhold merket med inert starter her.

Inert skal sørge for at interaktive elementer ikke kan aktiveres. Innhold som merkes med inert vil skjules for skjermlesere, altså ganske identisk med aria-hidden. Med aria-hidden vil imidlertid interaktive elementer fortsatt kunne få fokus og elementene kan aktiveres.

Aksel gjør det enklere å lage digitale produkter

Innhold merket med inert slutter her.