Lyd-demo

Jeg vil legge til en del funksjoner for lyd og syntetisk tale i scriptfilen mt.js. Denne siden skal jeg bruke til å sjekke at funksjonene fungerer.

playSnd(filename)

readTextString(txt, lang)

readTextID(id, lang)

Dette avsnittet skal leses opp når du trykker på knappen over.

Lenker