Lyd-demo

Denne siden brukes for å sjekke litt ulike versjoner av lydavspilling og opplesing med syntetisk tale.

playSnd(filename)

readTextString(txt, lang)

Her ber jeg om stemmen Finn, men denne finnes antakelig bare i Edge.

readTextID(id, lang)

Dette avsnittet skal leses opp når du trykker på knappen over.

Lenker