Velg blå figurer

Alternativ oppgave med lyd.

Merk alle figurene som har blå farge ved å klikke med musa eller trykk Mellomrom hvis du bruker tastatur.

Med tastatur bruker du piltaster, Home/End og Ctrl+Home/End for å bytte fokus mellom figurene.