Required

Denne siden kan brukes for å sjekke hva skjermlesere leser opp med html required og aria-required. Ved å velge Send kan du også sjekke feilmelding hvis feltet er tomt. Muligens skal jeg gjøre litt mer ut av denne siden (derfor har jeg tatt vare på noen lenker nederst).

HTML required

aria-required

html required og aria-required

Eksplisitt i label og aria-required

Lenker (obligatoriske felt)