Ikke-visuell oppmerksomhetsstyring på nettsider

Sist oppdatert: 9.10.23
Kategori: teori, synsing
Gjenstående arbeid: alt
Antatt sluttdato: desember 2024

Om dette notatet

Jeg skal søke etter info, men også reise noen problemstillinger i aktuelle FB-grupper etc. Det å styre oppmerksomheten uten visuelle virkemidler er utfordrende, faktisk såpass utfordrende at jeg ikke vet helt sikkert at jeg noen ganger har sett det på nettsider.

Overskriftene i notatet er mer huskelapper enn ferdig struktur! Det kan endres når som helst. Lenkene som er samlet til slutt er heller ikke nødvendigvis pekere til veldig god info: kan hende det er ting jeg vil ta en titt på uten at jeg har gjort det enda.

Jeg er veldig interessert i tilbakemeldinger om dette temaet. Bruk tilbakemeldingsfunksjonen du finner ved å utvide dokumentdetaljer helt nederst på siden.

Problemstilling

Hvordan kan vi gi skjermleserbrukere hjelp til å fokusere på det som er viktig?

Hvordan fungerer en skjermleser?

Oppmerksomhet

Dette notatet skal hverken gå i dybden mht. psykologi eller medisin. Det er likevel greit å vite litt om hva oppmerksomhet er. Noen eksempler på hva som trigger oppmerksomheten vår har jeg også tatt med.

Oppmerksomhet beskriver den kognitive prosessen hvor vi selektivt fokuserer på bestemte stimuli i omgivelsene, mens vi ignorerer andre. Denne selektive prosessen er avgjørende for evnen vår til å navigere og reagere på en informativrik verden. Nevrale nettverk, spesielt de som involverer parietal cortex og prefrontal cortex, er kjernen i mekanismene bak oppmerksomhet.

Det finnes flere underkategorier av oppmerksomhet, inkludert selektiv oppmerksomhet (evnen til å fokusere på en stimulus og ignorere andre), delt oppmerksomhet (evnen til å prosessere flere kilder til informasjon eller utføre flere oppgaver samtidig), og vedvarende oppmerksomhet (evnen til å opprettholde fokus over tid).

Oppmerksomhetens kapasitet er begrenset, noe som betyr at det er en øvre grense for mengden informasjon en person kan fokusere på samtidig. Denne begrensningen gjør at styring av oppmerksomheten er kritisk eksempelvis for effektiv læring, problemløsning og beslutningstaking.

Når vi benytter visuelle effekter for å få folk til å fokusere på noe spesifikt, ønsker vi oftest å trigge den selektive oppmerksomheten.

Selektiv oppmerksomhet er viktig i situasjoner med mye informasjon, som for eksempel på en nettside, et reklamebanner, eller i en multimediapresentasjon. Ved å bruke visuelle effekter kan du fremheve et bestemt element, noe som gjør at mottakerens oppmerksomhet dras mot det spesifikke elementet på bekostning av andre elementer. Dette kan oppnås på flere måter, som for eksempel:

Selektiv oppmerksomhet assosieres ofte med visuelle stimuli. Lyd og andre ikke-visuelle effekter kan imidlertid også spille en viktig rolle i å styre menneskers oppmerksomhet. Noen eksempler:

Kombinasjonen av flere sensoriske stimuli kan ha en synergistisk effekt på selektiv oppmerksomhet. For eksempel kan en reklame som kombinerer visuell, auditiv, og taktil stimuli (for eksempel i et interaktivt digitalt medium) være spesielt effektiv for å tiltrekke og beholde publikums oppmerksomhet.

WCAG (live regioner)

Forslag til Teknikker

Viktige ting først

Det naturlige for mange skjermleserbrukere er å hoppe dit de tror det viktigste er. På sider som brukes ofte vil imidlertid navigeringen variere mye avhengig av hva brukeren vil gjøre: bruke lenkeliste, hoppe rett til en tabell, gå til søkefeltet og så videre. Det viktigste befinner seg ofte i starten av main eller innledes med h1 (eventuelt h2 på en del førstesider). Det å hoppe mellom overskrifter er utvilsomt en av de mest brukte måtene å navigere på med skjermleser, så det å bruke overskrifter er hensiktsmessig nesten uansett hvilke andre virkemidler som brukes.

For å sikre at skjermleserbrukere får med seg viktige ting er det altså en naturlig strategi å legge innholdet øverst i main og samtidig innlede innholdet med en overskrift. De som bruker siden ofte vil i så fall kunne gå glipp av viktige ting fordi de navigerer rett til noe annet. På den annen side blir det kanskje naturlig å sjekke i starten av main for skjermleserbrukere dersom en slik måte å vise viktig innhold på benyttes konsekvent (for eksempåel på intranett).

Sette fokus

Blikkfang

Jaws blikkfang

I 2023-versjonen av Jaws kom funksjonaliteten «Blikkfang». Nedenfor har jeg tatt med beskrivelsen av funksjonaliteten for at de som ikke bruker Jaws kan få en forståelse av hvordan dette fungerer. Teksten er hentet fra norsk Jaws-dokumentasjon (Hva er nytt i Jaws 2023).

Blikkfang

Ofte vil webutviklere bruke tekst eller bakgrunnsfarge, forskjellige skrifttyper, eller enkelte tekstattributter for å sette fokus på en tekst på en side. For eksempel kan forskjellige skrifttyper eller farger settes på en spesifikk tekst som er en del av et diagram eller skrivebord for å indikere status på et valg. Det nye Blikkfang funksjonen analyserer siden og finner de mest interessante steder på siden basert på denne type informasjon. Farger, skrifttyper eller attributter som brukes minst vil rangeres høyest som potensielt viktigst, og referet til som Blikkfang.

Når en webside lastes, vil JAWS annonsere antall Blikkfang sammen med antall lenker, regioner og skjemafelt. I tillegg kan du konfigurere JAWS til å spille en lyd for å indikere et blikkfang når du navigerer tegn for tegn, ord, linje setning, avsnitt eller når du leser med Les Alt. Hvis en side inneholder blikkfang, er følgende nye Navigering Hurtigtaster tilgjengelig.

Eksempler på blikkfang finnes på Amazon webside. Hvis du for eksempel går til Amazon.com og søker etter et produkt, vil søkeresultatet inneholde flere blikkfang høydepunkter for gitte områder på siden inkluderte "Resultater," "More Resultat," eller "Trenger hjelp." Denne teksten vises som uthevet, men siden det ikke er en overskrift, blir det ikke funnet med H eller SHIFT+H for å gå mellom overskrifter. Du kan bruke Y for å gå gjennom blikkfangene, eller vise en liste ved å trykke INSERT+CTRL+Y hvor du kan velge en og flytte til den.

Et annet eksempel på blikkfang finnes på Freedom Scientific hjemmesiden. Hvis du trykker Y, går du direkte til teksten, "Call Today," hvir du finner telefonnummeret til Freedom Scientific.

For å konfigurere innstillinger for Blikkfang, åpne Settings Senter (INSERT +6), utvid Web/ HTML/PDF gruppen, og deretter utvid Blikkfang gruppen. Du kan deretter konfigurere følgende:

Du kan også trykke INSERT+V når du er på en webside for å åpne Hurtiginnstillinger og endre Blikkfang indikering valg.

Lyd og Speach API

Kombinerte teknikker

Forslag til videre arbeid

Lenker