Les til slutten av siden

Vis resultater

Hør testen med Windows skjermleser

Denne testen går ut på å la en skjermleser starte automatisk opplesing av tekst. Start opplesingen for eksempel på dette avsnittet og gi kommandoen for å lese til slutten av siden (Jaws+Pil ned med Jaws, dra ned med to fingre for VoiceOver på iOS og så videre). Mens skjermleseren holder på vil det bli vist to statusmeldinger. Den første vises etter 20 sekunder, og denne meldingen er merket med role=status. Etter 30 sekunder vises den andre meldingen som har role=alert.

Forskjellen mellom status og alert er standardverdien for aria-live. Status har verdien polite. Alert har verdien assertive. Polite betyr at skjermleseren skal gjøre seg ferdig med det den leser og når det er ferdig skal meldingen leses. Assertive er litt mer brutalt, meldingen skal leses straks.

Vitsen med både status og alert er at brukeren skal få beskjed om statusmeldinger uten at skjermleseren mister fokus.

Skjermlesere vil lese tekst med veldig ulik hastighet (avhengig av hva brukeren har valgt). Det er derfor viktig at teksten er så lang at det tar mer enn 30 sekunder å lese den opp. Skulle teksen være for kort likevel: demp hastigheten på talen, slik at skjermleseren ikke er ferdig med å lese teksten når meldingene dukker opp.

Listen nedenfor inneholder noen tilfeldige personnummer:

Fødselsnummer-appen er brukt for å lage de tilfeldige fødselsnumrene.