Status/alert når siden lastes

Velg om feilen nedenfor skal merkes med role=alert eller role=status. Valget huskes og vil bli brukt når siden lastes på nytt.

Velg rolle for merking av feilmeldingen:

Feil: men om det leses opp eller ikke vites ikke.