Flere avkryssingsfelt i en celle

Spørsmål: er det greit med flere avkryssingsfelt i tabellceller?

Svar: tja, helst ikke.

Tabellnavigering med skjermleser

Hvordan du navigerer med skjermleser i tabeller avhenger av hvilken skjermleser du bruker. Det kan finnes mange ulike innstillinger, og Jaws er beskrevet mer detaljert under for å vise litt av kompleksiteten knyttet til tabellnavigering. I prinsippet kan du kun høre/lese en celle av gangen, og derfor er riktig koding viktig (riktig koding er ikke temaet i denne enkle demoen).

Slik navigerer du mellom celler:

Skjermleser Framgangsmåte
VoiceOver (Mac) Kontroll+Tilvalg+Piltaster
VoiceOver (iOS) Sveip høyre/venstre. Du kan velge rader i rotoren og sveipe opp/ned for å hoppe mellom rader.
Jaws, NVDA, Windows skjermleser Ctrl+Alt+Piltaster

Mac vil stoppe på hvert avkryssingsfelt hvis du navigerer med Kontroll+Tilvalg+Pil høyre/venstre (ikke med Pil opp/ned). Med iOS enheter får du sveipestopp på hvert enkelt avkryssingsfelt (navigere mellom rader med rotorvalg fungerer).

Hvis du navigerer mellom celler med framgangsmåtene over vil Windows skjermleser lese alle avkryssingsfeltene, men ikke at det er avkryssingsfelt. For å høre at det er avkryssingsfelt må du pile, og det kan derfor være ganske vanskelig å faktisk skjønne at det er noen avkryssingsfelt i tabellen. Du må bruke piltaster eller Tab for å velge avkryssingsfeltene. Navigerer du med Ctrl+Alt+Piltaster hører du ikke om feltene er avkrysset eller ikke (altså ikke engang at det er avkryssingsfelt).

Jaws og NVDA oppfører seg ganske likt i standardmodus. Alle avkryssingsfelt leses i en sammenhengende harang, også om de er krysset av eller ikke. I mange tabeller vil det være ganske krevende å høre mange felt lest opp på denne måten og få med seg innholdet. For å velge felt må du bruke piltaster (uten Ctrl+Alt) eller trykke Tab. I noen brukertester synes jeg det virker som mange ikke kan navigering i tabeller, og at det å bytte mellom cellenavigering og velge eller lese i celler med flere kontroller er noe mange ikke mestrer så bra.

Jaws og tabeller

Jaws har en haug med innstillinger for tabeller. Her skal jeg kun beskrive tre hovedmåter å navigere i tabeller på.

Veldig mange bruker Jaws "rett ut av boksen". Da kan du pile gjennom tabellen. Tabellceller vises under hverandre og rad/kolonnetitler vises bare der de står (leses altså ikke i kombinasjon med celleinnhold). Sjekk gjerne hvordan eksempeltabellen vises med Jaws. Du piler gjennom tabellen fra topp til bunn, men du kan også navigere mellom celler med Ctrl+Alt+Piltaster.

Tabell vist med Jaws (smart navigering er av)
        tabell med 2 kolonner og 5 rader
By|   Attraksjoner
| 
Oslo| 

< > Opera
< >  Hoppbakke
< >  Michelin restaurant
< >  Fjordsafari
< >  Kattepensjonat
| 
Alta| 

< > Opera
< >  Hoppbakke
< >  Michelin restaurant
< >  Fjordsafari
< >  Kattepensjonat
| 
Bergen| 

< > Opera
< >  Hoppbakke
< >  Michelin restaurant
< >  Fjordsafari
< >  Kattepensjonat
| 
Fredrikstad| 

< > Opera
< >  Hoppbakke
< >  Michelin restaurant
< >  Fjordsafari
< >  Kattepensjonat
| 
Tabell slutt
      

For å gjøre tabellnavigering mer effektivt har Jaws noe som kalles smartnavigering. Innstillingen kan velges i hurtiginnstillinger (Jaws+v), og smartnavigering kan skrues av/på med Jaws+x. I tabellen under kan du pile mellom cellene hvis smartnavigering er på, men for å få valgt avkryssingsfelt som ikke ligger først (altså alt annet enn Opera) må smartnavigering skrues av (eller du kan bruke Tab).

Uansett om smartnavigering er av eller på kan du velge noe som heter tabellag (Jaws+Mellomrom etterfulgt av t). Når tabellag er valgt piler du mellom celler. Dette blir altså ganske identisk med smartnavigering på, så egentlig gir det lite mening når smartnavigering er på. Skal du velge avkryssingsfelt må tabellag skrues av (Escape), og er smartnavigering på må du evt. også skru av denne modusen.

Avhengig av hvordan du navigerer vil hele celleinnholdet leses opp, og dette skjer også innimellom når du gjør valg (egentlig en Jaws feil tenker jeg). På grunn av kompleksitet og opplesing er det uten tvil aller enklest når celler inneholder bare en kontroll, og aller helst ikke noe annet enn kontrollen.

Eksempeltabell

Test gjerne tabellen nedenfor med skjermleser og ulike innstillinger.

By Attraksjoner
Oslo
Alta
Bergen
Fredrikstad