WAS

Noen i NAV vurderer å ta WAS, kanskje også jeg. Har satt opp denne siden for å samle info. Tenkte eventuelt å la den bli liggende hvis jeg finner ting jeg tror andre kan ha nytte av.

Griser som skal illustrere ulike funksjonsnedsettelser

NAV studiegruppe

5.10.23: introduksjon
Vi hadde en kort intro-runde, snakket litt om sertifiseringen og hvordan vi kan jobbe sammen. Morten skal innleder om retningslinje 1.2 på neste samling.
2.11.23: tidsbaserte medier
Morten innledet (viste video av PowerPoint-presentasjon om tidsbaserte medier). Vi diskuterte litt mangler i wcag, kanskje spesielt i forhold til døvblinde. Videre ble vi enige om å se på retningslinjene 2.2 og 2.3 på neste møte.
16.11.23: nok tid og anfall/fysiske reaksjoner
Vegard innledet og det ble noen fine diskusjoner/avklaringer. Teams-møtet ble tatt opp.