Engelsk: konversasjonskurs om teknologi

Gå til kurssiden

Varighet: 8 timer (eller etter avtale)

Forkunnskap: god engelskkunnskap

Det viktigste i kurset er samtaler på engelsk. Temaene handler om teknologi generelt og hjelpeteknologi spesielt.

I kurset: