WCAG: teste og forstå Retningslinjer for universell utforming av nettsider

Gå til kurssiden

Varighet: 3 timer (eller etter avtale)

Passer for: alle som jobber profesjonelt med nettsider

Det å skjønne hvorfor det finnes lovpålagte krav til nettsider er viktig forå å bli motivert til å lage innhold som er best mulig for flest mulig! I kurset får du både praktiske demonstrasjoner av hvordan nettsider brukes med skjermleser (som kanskje er den rareste måten å bruke nettsider på), gode råd om testing og kunnskap nok til å tenke ut - eller Google - gode løsninger for innholdet du skal publisere.

I kurset: