Mortens nettsted

lets get together and feel alright

Video-presentasjoner

Jeg har lagt ut noen av presentasjonene jeg har holdt. Etter hvert som det blir flere skal jeg strukturere det bedre, men foreløpig er det ikke veldig mange videoer.

Her er videoene samlet

WCAG suksesskriterier kort fortalt

I løsningen for tilgjengelighetserklæringer som skal brukes av offfentlige virksomheter har UUtilsynet laget korte forklaringer av WCAG-suksesskriterier.

Suksesskriteriene i wcag: kort fortalt

Tilrettelegg for effektiv input

Bruk attributtene autocomplete, type og inputmode for å gjøre input så effektivt og forståelig du kan.

Effektiv input