Statusmeldinger

Denne siden er laget for å skjønne mer om hvordan noen av wai-aria attributtene fungerer i praksis (med ulike skjermlesere). Du må ha en skjermleser aktivert dersom testene skal gi mening.

Testene nedenfor gjelder statusmeldinger, altså knyhttet opp mot wcag sk 4.1.3

Litt om aktuelle attributter og mine testresultater finner du i listen nedenfor.

Attributter

status-test

role="status"

Når status-test-knappen trykkes skal skjermlesere lese meldingen, men ikke flytte fokus. aria-controls settes når knappen trykkes, og det skal være mulig å hoppe fram/tilbake med skjermlesere som har denne funksjonaliteten (Jaws+Alt+m for Jaws).

alert-test

role="alert"

Denne testen er identisk med status testen. status har aria-live=polite, alert har aria-live=assertive. I praksis er disse veldig like, men alert skal altså brukes for viktigere statusmeldinger.

Når status-test-knappen trykkes skal skjermlesere lese meldingen, men ikke flytte fokus. aria-controls settes når knappen trykkes, og det skal være mulig å hoppe fram/tilbake med skjermlesere som har denne funksjonaliteten (Jaws+Alt+m for Jaws).

log-test

role="log"

I denne testen skrives det ut en melding hvert tiende sekund. Kun nye meldinger skal leses av skjermleser (alså ikke alle meldingene hver gang det dukker opp en ny).

Med skjermleser vil alle meldingene vises i lesemodus. In real life ville jeg nok ha skjult meldinger som forsvinner visuelt (fjerne fra dom, bruke aria-hidden eller liknende), men det kommer selvsagt helt ann på kontekst. Kan du scrolle i feltet kan like gjerne alle meldingene stå.

progressbar-test

role=progressbar

Progressbaren går fra 0 til 100, 1 sekund pr. bevegelse. aria-valuemin, aria-valuemax og aria-valuenow brukes.

Testen nedenfor er identisk, men her brukes i tillegg aria-valuetext.

marquee-test

role=marquee

I denne testen oppdateres status for sannsynlig ekspedient, antall i kø og estimert tid. Info. endres ganske hyppig, men jeg har naturligvis ikke prøvd å simulere noe som er typis irl.

Alt ligger pakket inn i en div med role=marquee.

Kø (MKS kontaktsenter)

Sannsynlig neste ekspedient:

Antall i kø:

Estimert ventetid: minutter

timer-test

role=timer

Timeren startes med knappen nedenfor og teller ned fra 60 s.

00

Lenker