Nettstedet

Dette nettstedet har jeg satt opp for å teste ulike ting. Nettstedet er ikke laget for å få mange besøkende eller for å være imponerende. Jeg har for eksempel valgt å ikke bruke noe publiseringssystem for å ha mest mulig frihet: det bærer utseende selvsagt preg av, hehe! Har også tatt med litt informasjon om meg selv som kan brukes hvis noen ønsker å introdusere meg når jeg holder foredrag.

Litt om det jeg vli teste ut framover.

Om meg

For de som ikke kjenner meg: jeg er blind og bruker skjermleser.

Jeg har jobbet med universell utforming siden 1980-tallet, både med native programvare, apper og nettsider. Tidlig på 1990-tallet begynte jeg å jobbe med html, og nettsider og brukeropplevelse har vært det jeg har interessert meg aller mest for i yrkeslivet. Jeg har fått være med på mange spennende IT-prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, og fortsatt synes jeg IT er like spennende som da jeg satt meg ned med min første datamaskin som 10-åring.

For de spesielt interesserte