Demo

På denne siden finner du ting jeg tester eller jobber med. Det kan også være helt teoretiske ting jeg vil se nærmere på, og som kanskje blir til artikler eller foredrag.

Under arbeid

Ferdig (foreløpig avsluttet)